Saltar al contingut

Avís legal i política de privadesa/Condicions generals d'ús

Avís legal i política de privadesa/Condicions generals d'ús

1. ACCEPTACIÓ DELS TERMES D'ÚS

La utilització del lloc web www.talleresbama.com, propietat de TALLERES BAMA, SL , d'ara endavant TALLERES BAMA, SL, és absolutament voluntària i suposa l'acceptació plena per qui hi accedeix, d'ara endavant l'Usuari, de totes les Condicions Generals de Ús vigents en cada moment que es trobin a la present adreça, per la qual cosa l'Usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap tipus de reserves el present AVÍS LEGAL abans de realitzar qualsevol tipus d'operació, visionat, utilització, etc. amb aquests llocs web.
L'Usuari es compromet a no utilitzar els llocs web o els seus serveis i continguts de manera contrària al que disposa la legislació vigent. TALLERES BAMA, SL es reserva el dret a retirar l'accés a aquesta pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que contravingui el que disposen aquestes Condicions Generals d'Ús.
TALLERES BAMA, SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d'Ús així com qualsevol altra condició general o particular, reglaments d'ús o avisos que siguin aplicables. Així mateix es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc Web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar-los.

2. OBJECTE

TALLERES BAMA, SL, proporciona informació clara i gratuïta als usuaris sobre els productes i serveis que proporciona als seus clients, les seves característiques i informació sobre la pròpia entitat.
www.talleresbama.com podrien realitzar-se enllaços a altres pàgines, les quals no són gestionades per TALLERES BAMA, SL Aquests enllaços provenen d'altres fonts d'informació, no suposant la seva inclusió recomanació, invitació o suggeriment per a la visita de les pàgines de destinació i per tant TALLERES BAMA, SL declina tota responsabilitat que pogués sorgir en accedir a les pàgines de tercers.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altres elements inserits al Lloc Web pertanyen a TALLERES BAMA, SL o als seus llicenciants, excepte en allò esmentat a l'apartat anterior referent a hipervincles.
TALLERES BAMA, SL és titular dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgina web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, a qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització dels elements esmentats.
Per tant, l'Usuari només està autoritzat a visualitzar tot el material i contingut d'aquesta pàgina tal com es presenta ia descarregar en un sol ordinador una còpia del material per a ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l'Usuari compleixi totes les normatives de propietat industrial i intel·lectual.
Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de www.talleresbama.com, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts.
TALLERES BAMA, SL autoritza l'establiment d'enllaços entre altres webs i la seva, sempre que es respectin les condicions següents:
que l'enllaç no s'estableixi des d'un web els continguts del qual resultin contraris a la Llei, a la moral ia l'ordre públic,
que no s'ofereixi una imatge de TALLERES BAMA, SL o dels seus productes que resulti distorsionada, perjudicial, o equivocada,
que no es creï la impressió que concorre una inexistent relació o vinculació comercial entre TALLERES BAMA, SL i els titulars, responsables o anunciants des de la qual es crea l'enllaç, quan aquest no sigui el cas,
que no es creï la impressió que els continguts o web de TALLERES BAMA, SL pertanyen o han estat dissenyats pels titulars, responsables o anunciants a la web des de la qual s'estableix l'enllaç.

4. ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS

Les condicions d'accés i ús de la present pàgina web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe i l'Usuari es compromet a fer un bon ús de la web i dels serveis que s'ofereixen.
Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers, prohibint-se expressament:
Realitzar actuacions que puguin produir a la web oa través de la mateixa i per qualsevol mitjà algun tipus de dany als sistemes de TALLERES BAMA, SL oa tercers
Realitzar publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, spam (enviament de correus massius) o l'enviament de grans missatges per tal de bloquejar els servidors de la xarxa.
TALLERES BAMA, SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet de TALLERES BAMA, SL

5. CONDICIONS LEGALS D'INFORMACIÓ GENERAL

TALLERES BAMA, SL en compliment del que disposa l'art 10 de Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a través de la seva pàgina web proporciona l'accés, per mitjans electrònics, de manera permanent, fàcil , directa i gratuïta, a la informació relativa a la seva raó social, dades fiscals, registrals, domicili i adreça de comunicacions.

6. POLÍTICA EN PROTECCIÓ DE DADES

TALLERES BAMA, SL compleix amb la normativa vigent establerta a la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal, LOPD, i la resta de legislació que la desenvolupa.
Amb caràcter previ, es posa de manifest que per a l'accés a determinada informació i contingut, l'Usuari haurà de donar-se prèviament d'alta com a tal, havent d'acceptar en la forma establerta, d'acord amb la LOPD, el tractament de les vostres dades personals , per poder ser incorporat al nostre fitxer.
TALLERES BAMA, SL es compromet a cancel·lar les dades personals quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual van ser recollides a través del formulari habilitat a aquest efecte ia atendre les peticions d'informació sol·licitades per l'Usuari. del tractament TALLERS BAMA, SL
D'altra banda s'informa els Usuaris de l'ús de cookies per obtenir informació i fer anàlisis estadístiques sobre l'ús del nostre lloc web. Les galetes que utilitza TALLERES BAMA, SL són anònimes i no es refereixen a les dades personals de l'Usuari ni es pot accedir a través de les mateixes a dades del disc dur de l'Usuari. La identitat de l'Usuari mai no és inserida directament a la galeta i per tant no se'l pot identificar.
El protocol utilitzat es tracta d'un protocol sense estat, cosa que significa que no té mitjans per relacionar la informació concernent a una petició amb una altra petició anterior o posterior. Aquest protocol no coneix la persona a qui està enviant una pàgina ni quantes pàgines us hagi pogut enviar, fins i tot encara que ens hàgim connectat escassament alguns segons abans, ja que cada petició de la pàgina es processa independentment.

7. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

TALLERES BAMA, SL declina tota responsabilitat en cas que l'accés o les visites a la seva web es veiessin impossibilitats o dificultat a causa d'una interrupció o defectuosa prestació del subministrament elèctric, telefònic o d'altres proveïdors de telecomunicacions aliens a TALLERES BAMA, SL, o en cas de produir-se conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació d'un tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no.
Es declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pogués patir el visitant als seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades.
TALLERES BAMA, SL no garanteix la disponibilitat i continuïtat del Lloc Web ni es fa responsable de qualssevol danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, sigui quina sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació i de les matèries contingudes a la Web www.talleresbama.com.

Amb els límits establerts a la Llei, TALLERES BAMA, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca d'actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les pàgines d'Internet

kit-digital